Opłaty
l

Wpisowe: 500 zł

Czesne: 1290 zł/mc

Wyżywienie: 9 zł/d

Rodzic nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów